Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Наредба за изграждане и опазване на зелената система
Posted by SB on 2019/3/6 15:53:35 (193 reads )

Наредба за изграждане и опазване на зелената система

Предложение за промяна на Наредба за изграждане и опазване на зелената система