Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Отчет за изпълн. на Програмата за енерг. ефект. за 2018г.
Posted by SB on 2019/2/28 14:17:19 (1667 reads )

- Отчет за изпълн. на Програмата за енерг. ефект. за 2018г.

Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2018г.