Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-2019-2 -Строителен надзор "Реконстр. на водопр.мрежа ПРСР
Posted by SB on 2019/2/8 17:45:00 (195 reads )

ОП-2019-2 -Строителен надзор "Реконстр. на водопр.мрежа ПРСР

 

Решение, публикувано на 08.02.2019г.

Обявление, публикувано на 08.02.2019г.

Документация , публикувано на 08.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 08.02.2019г.

Протокол 1, публикувано на 01.04.2019г

Протокол 2, публикувано на 01.04.2019г