Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив предстоящи.. : - Обсъждане на Проекта за Бюджет 2019
Posted by SB on 2019/1/7 18:15:01 (516 reads )

- Обсъждане на Проекта за Бюджет 2019