Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

БЮДЖЕТ : Бюджет 2019
Posted by SB on 2019/1/7 18:10:51 (436 reads )

Бюджет 2019

Обсъждане на Проекта за Бюджет 2019

Информация за проекта на бюджет 2019г. на община Павел баня, - 10.01.2019Г.

Решение 808 от 08.02.2019г. - 20.02.2019Г.

Бюджет 2019г. - 20.02.2019Г.

Строителна програма 2019г. - 20.02.2019Г.

План-сметка ТБО 2019г. - 20.02.2019Г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. януари), публикуван на 25.04.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. февруари), публикуван на 25.04.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. март), публикуван на 25.04.2098г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(първо тримесечие), публикуван на 13.05.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. април), публикуван на 13.05.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. май), публикуван на 12.06.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. юни), публикуван на 08.08.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(второ тримесечие), публикуван на 08.08.2019г.Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. юли), публикуван на 13.08.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. август), публикуван на 13.09.2019г.