Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

БЮДЖЕТ : Бюджет 2019
Posted by SB on 2019/1/7 17:10:51 (57 reads )

Бюджет 2019

Обсъждане на Проекта за Бюджет 2019

Информация за проекта на бюджет 2019г. на община Павел баня, - 10.01.2019Г.