Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Изменение в Наредбата за местните данъци и такси
Posted by SB on 2018/12/16 13:09:38 (297 reads )

Изменение в Наредбата за местните данъци и такси

Изменение в Наредбата за местните данъци и такси