Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Въвежда се платено паркиране в центъра на града
Posted by SB on 2018/11/27 15:01:05 (2990 reads )

- Въвежда се платено паркиране в центъра на града

Съобщение относно платено паркиране