Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Предстоящи събития : - Заседание на ОбС на община Павел баня на 29.11.2018 г.
Posted by SB on 2018/11/20 15:17:44 (619 reads )

- Заседание на ОбС на община Павел баня на 29.11.2018 г.

Заседание на ОбС на община Павел баня на 29.11.2018 г.