Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Съобщение на МОСВ за язовир Копринка
Posted by SB on 2018/9/18 9:01:37 (1599 reads )

- Съобщение на МОСВ за язовир Копринка

Съобщение на МОСВ за язовир Копринка