Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

2018 : Юли 2018
Posted by SB on 2018/7/25 14:37:21 (440 reads )

Юли 2018

Относно: Програма за управление на отпадъците - 25.07.2018г.

Относно: Откриване процедура по управление на туристически регион  - 25.07.2018г.