Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Програма за управление на отпадъците 2018-2020
Posted by SB on 2018/7/25 14:14:42 (388 reads )

Програма за управление на отпадъците 2018-2020

Програма за управление на отпадъците 2018-2020