Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив предстоящи.. : Извънредно заседание на ОбС на общ. Павел баня на 12.07.2018
Posted by SB on 2018/7/10 20:44:45 (385 reads )

Извънредно заседание на ОбС на общ. Павел баня на 12.07.2018

Заседание на ОбС на община Павел баня на 12.07.2018 г.