Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Пазарни консултации : Реконстр.и рехаб. на улична мрежа в Павел баня и Габарево
Posted by SB on 2018/6/28 9:28:01 (540 reads )

Реконстр.и рехаб. на улична мрежа в Павел баня и Габарево

Покана, публикувана на 28.06.2018г.

Приложения , публикувано на 28.06.2018г.

Декларация, публикувано на 28.06.2018г.