Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - До 31 май се приемат заявления за студентски стипендии
Posted by SB on 2018/5/16 10:23:48 (4534 reads )

- До 31 май се приемат заявления за студентски стипендии

Заповед еднократни стипендии;

Заповед годишни стипендии;

Правилник и заявление.