Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Тарифа за минимални наемни цени на общински имоти
Posted by SB on 2018/5/4 12:03:00 (625 reads )

Тарифа за минимални наемни цени на общински имоти

Проект за изменение на Обобщената тарифа за определяне на минимални наемни цени на общински имоти