Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Регистри : Разрешения за строеж
Posted by SB on 2018/4/30 9:20:02 (359 reads )

Разрешения за строеж

Разрешения за строеж 2016г.

Разрешения за строеж 2017г.