Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Друга информация : Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.
Posted by SB on 2018/4/13 8:51:54 (531 reads )

Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.

Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г., публикувана на 13.04.2018г.