Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2018/3/26 10:43:24 (1318 reads )

- Обявление за инвестиционно предложение

Обявление за инвестиционно предложение от 26.03.2018г.