Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Разрешение за строеж - 09.02.2018г.
Posted by SB on 2018/2/9 14:58:00 (781 reads )

Разрешение за строеж - 09.02.2018г.

Разрешение за строеж Кастамону