Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ : * Делегирани бюджети в образованието 2018
Posted by SB on 2018/2/26 10:53:31 (9078 reads )

* Делегирани бюджети в образованието 2018

Заповед РД 10-75/26.02.2018г.