Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ : * Делегирани бюджети в образованието 2019
Posted by SB on 2018/2/26 11:53:31 (11714 reads )

* Делегирани бюджети в образованието 2019

Заповед РД 10-40/14.02.2019г.