Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 21.02.2018г.
Posted by SB on 2018/2/23 10:36:05 (771 reads )

Съобщение от 21.02.2018г.

Заповед РД 14-17/21.02.2018г.

.