Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Събиране на оферти с обява : ОБ-2018-1 - Ремонт канализации 2018г.
Posted by SB on 2018/2/13 10:34:00 (74 reads )

ОБ-2018-1 - Ремонт канализации 2018г.

Обява, публикувана на 13.02.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 13.02.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 13.02.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 13.02.2018г.;