Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Друга информация : Вътрешни правила за управление цикъла на ОП
Posted by SB on 2018/2/8 14:04:19 (734 reads )

Вътрешни правила за управление цикъла на ОП

Вътрешни правила за управление цикъла на ОП