Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Решения на Общ. съвет : Р Е Ш Е Н И Е № 623 - 635 от 31.01.2018г., Протокол № 30
Posted by SB on 2018/2/5 16:04:30 (314 reads )

Р Е Ш Е Н И Е № 623 - 635 от 31.01.2018г., Протокол № 30

Протокол № 30 от 31.01.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 623 - 635 от 31.01.2018г., Протокол № 30

Строителна програма 2018