Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

БЮДЖЕТ : Бюджет 2018
Posted by SB on 2018/1/29 16:21:10 (831 reads )

Бюджет 2018

* Покана за обществено обсъждане на Бюджет 2018, публикувана на 04.01.2018г.

* Информация за Проектобюджета на община Павел баня за  2018, публикувана на 05.01.2018г.

 Бюджет на община Павел баня за 2018г. публикуван на 21.02.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. януари), публикуван на 09.03.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. февруари), публикуван на 19.04.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. март), публикуван на 19.04.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(първо тримесечие), публикуван на 17.05.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. април), публикуван на 17.05.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. май), публикуван на 21.06.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. юни), публикуван на 31.07.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. юли), публикуван на 13.08.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(второ тримесечие), публикуван на 31.07.2018г.Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. август), публикуван на 11.10.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. септември), публикуван на 11.10.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(трето тримесечие), публикуван на 06.11.2018г.