Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив На вашето ... : * Отчет за изпълнение на Мандатната програма за 2017г.
Posted by SB on 2018/1/12 11:37:35 (12370 reads )

* Отчет за изпълнение на Мандатната програма за 2017г.

Отчет за изпълнение на Мандатната програма на кмета на общината за 2017г.