Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Общинска стратегия за личностно развитие на децата и...
Posted by SB on 2018/1/10 17:33:07 (730 reads )

Общинска стратегия за личностно развитие на децата и...

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата в община Павел баня за периода 2018 - 2020г.