Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив предстоящи.. : - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА 2018Г
Posted by SB on 2018/1/5 20:19:09 (1310 reads )

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА 2018Г

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА 2018Г.