Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив предстоящи.. : - Покана за обществено обсъждане на Бюджет 2018г
Posted by SB on 2018/1/4 9:46:11 (1168 reads )

- Покана за обществено обсъждане на Бюджет 2018г