Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-2018-1 - Доставка на ел. енергия - 2018г.
Posted by SB on 2018/1/8 13:31:00 (20 reads )

ОП-2018-1 - Доставка на ел. енергия - 2018г.

Решение, публикувано на 08.01.2018г.;

Обявление, публикувано на 08.01.2018г.;

Документация и образци, публикувана на 08.01.2018г.;

Енергиен доклад, публикуван на 08.01.2018г.;