Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-2017-3 - Доставка на хранителни продукти за 2018г.
Posted by SB on 2017/12/20 14:52:00 (45 reads )

ОП-2017-3 - Доставка на хранителни продукти за 2018г.

Решение, публикувано на 20.12.2017г.

Обявление, публикувано на 20.12.2017г.

Документация, публикувано на 20.12.2017г..