Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9
Posted by SB on 2017/11/15 17:55:00 (988 reads )

Изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9