Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Друга информация : Промяна График ЗОП 2017 - 2
Posted by SB on 2017/10/26 12:48:57 (770 reads )

Промяна График ЗОП 2017 - 2

Заповед РД 10-239/ 23.10.2017г. публикувана на 26.10.2017г.