Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2017/9/20 10:34:43 (170 reads )

- Съобщение за публично обявяване

За издаване разрешително за водовземане...