Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив предстоящи.. : Заседание на ОбС на община Павел баня на 21.09.2017 г.
Posted by SB on 2017/9/5 16:01:57 (238 reads )

Заседание на ОбС на община Павел баня на 21.09.2017 г.

Заседание на ОбС на община Павел баня на 21.09.2017 г.