Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Решения на Общ. съвет : Р Е Ш Е Н И Е № 553 - 552 от 31.08.2017г., Протокол № 25
Posted by SB on 2017/9/5 15:58:59 (231 reads )

Р Е Ш Е Н И Е № 553 - 552 от 31.08.2017г., Протокол № 25

Протокол № 25 от 31.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № 553 - 556 от 31.08.2017г., Протокол № 25