Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-2017-2-Рамково споразумение ЦОПО-Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2017/8/29 14:58:47 (852 reads )

ОП-2017-2-Рамково споразумение ЦОПО-Доставка на ел. енергия

Информация, публикувана на 29.08.2017г.

Решение за прекратяване, публикувано на 16.10.2017г.