Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив предстоящи.. : - Публично обсъждане на отчета за бюджет 2016
Posted by SB on 2017/8/29 10:23:27 (231 reads )

- Публично обсъждане на отчета за бюджет 2016