Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Наредба за принудително премахване на незаконни строежи
Posted by SB on 2017/8/18 13:53:49 (1104 reads )

Наредба за принудително премахване на незаконни строежи

  

Проект за изменение на наредба за принудително премахване на незаконни строежи и части от тях