Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 20.07.2017г.
Posted by SB on 2017/7/20 16:00:37 (35 reads )

Съобщение от 20.07.2017г.

Издадена е заповед за прокарване на временен път