Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - 50 са лицата получили социални услуги по проект
Posted by SB on 2017/7/19 11:11:05 (1311 reads )

- 50 са лицата получили социални услуги по проект