Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Пазарни консултации : Проект "Реконструкция водоснабдителна мрежа села..."
Posted by SB on 2017/7/17 16:19:25 (1102 reads )

Проект "Реконструкция водоснабдителна мрежа села..."

Проект "Реконструкция водоснабдителна мрежа Асен, Скобелево, Долно Сахране и Горно Сахране"

Покана, публикувана на 17.07.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 17.07.2017г.;

Разрешение за строеж, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец декларация , публикувано на 17.07.2017г.;

 

Образец 1, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец 2, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец 3, публикувано на 17.07.2017г.;

Протокол, публикуван на 30.07.2017г.;