Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Събиране на оферти с обява : ОБ-2017-9-Доставка на ел. енергия до сключване на договор
Posted by SB on 2017/7/17 13:01:35 (17 reads )

ОБ-2017-9-Доставка на ел. енергия до сключване на договор

Обява, публикувана на 17.07.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 17.07.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 17.07.2017г.;