Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - В и К предупреждава за намален дебит на водата
Posted by SB on 2017/6/30 13:13:07 (811 reads )

- В и К предупреждава за намален дебит на водата