Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив : Съобщение от 05.06.2017г.
Posted by SB on 2017/6/5 16:54:03 (1043 reads )

Съобщение от 05.06.2017г.

Съобщение

Протокол на комисията

Скица на имота

Копие от кадастралната карта