Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив предстоящи.. : - Заседание на ОбС на община Павел баня на 25.05.2017 г.
Posted by SB on 2017/5/17 15:35:57 (269 reads )

- Заседание на ОбС на община Павел баня на 25.05.2017 г.

Заседание на ОбС на община Павел баня на 25.05.2017 г.