Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Предстоящи събития : Заседание на ОбС на община Павел баня на 27.04.2017 г.
Posted by SB on 2017/4/19 17:03:01 (39 reads )

Заседание на ОбС на община Павел баня на 27.04.2017 г.

Заседание на ОбС на община Павел баня на 27.04.2017 г.