Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив На вашето ... : * Делегирани бюджети 2017 в образованието
Posted by SB on 2017/2/20 10:51:56 (3156 reads )

* Делегирани бюджети 2017 в образованието

Заповед РД 10-45/17.02.2017г.