Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Общински годишен план за младежта - 2017г.
Posted by SB on 2017/2/6 18:01:00 (1190 reads )

Общински годишен план за младежта - 2017г.

Общински годишен план за младежта - 2017г.

Таблица дейности по приоритети - 2017г.