Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Изменение на правилата за публично обсъждане на проектобюдже
Posted by SB on 2016/12/21 13:38:52 (1433 reads )

Изменение на правилата за публично обсъждане на проектобюдже

Предложение за изменение на правилата за публично обсъждане на проекта за общински бюджет